Facebook
Instagram
YouTube

Wycieczka szkolna Dukla – Odrzykoń

W dniu 11 października uczniowie klas 4-8 naszej szkoły udali się na wycieczkę przyrodniczą. Celem wycieczki było poznanie walorów i atrakcji przyrodniczych najbliższej okolicy. Najpierw uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili ośrodek edukacji przyrodniczej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli, gdzie zwiedzili wystawę ekologiczną oraz uczestniczyli w warsztatach „Las w szkle”. Następnym celem wycieczki był rezerwat Prządki, skąd uczniowie wraz z przewodnikiem ścieżką przyrodniczo -dydaktyczną udali się do Zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Tutaj po ok. godzinnym marszu w pięknej zamkowej scenerii poznali historię muru, który dzielił dwa zwaśnione rody, a Aleksander Fredro opisał w „Zemście”. Tutaj także najodważniejsi mieli okazję sprawdzić sposób działania dawnych narzędzi tortur i karania przestępców. Uczniowie zadowoleni wrócili do rodziców późnym popołudniem z planami na następny wspólny wyjazd.

Skip to content