Facebook
Instagram
YouTube

eTwinning

Czym jest eTwinning?

Program eTwinning  europejska społeczność szkolna

Edukacyjny program eTwinning propaguje międzynarodową współpracę szkół za pośrednictwem mediów elektronicznych. Dzięki wykorzystaniu internetu i innych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej uczniowie i nauczyciele różnych szkół wymieniają się doświadczeniem, materiałami, poznają nawzajem swoje kraje oraz uczą się tolerancji.

Nasze projekty:

Projekt „Music Without Borders” (rok szk. 2017/18)

Naszym celem było skupienie się na nawykach muzycznych uczniów. Uczniowie wspólnie tworzyli piosenki i czasopisma. Stworzyli kanał YouTube, na którym dzielili się swoimi najlepszymi 5 teledyskami. Podczas prac nad projektem uczniowie zapoznali się z językiem migowym i alfabetem Braille’a.
Chcieliśmy skupić się na włączeniu i # eTwinclusion i dziedzictwie kulturowym w tym projekcie. Świętowaliśmy nasze różnorodne dziedzictwo kulturowe w całej Europie, a nasi uczniowie i nauczyciele wzmocnili poczucie przynależności do wspólnej europejskiej przestrzeni. Chcieliśmy również podzielić się z naszymi partnerami naszą kulturą. W tym projekcie była to muzyka i taniec. Projekt otrzymał Krajową i Europejską Odznakę Jakości.

Projekt „Heaven’s Kitchen” (rok szk. 2017/18) promował narodowe potrawy i dawał naszym uczniom możliwość doskonalenia umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Podczas projektu uczniowie określali najbardziej typowe potrawy, opracowywali dla nich przepisy i gromadzili niezbędne słownictwo i zwroty związane z tematem. Uczniowie pokazali, jak wykonać najbardziej ulubione, a ich zdaniem, najbardziej godne polecenia dania. Podczas współpracy uczniowie poznawali jedzenie z innych krajów i ćwiczyli umiejętności językowe. Projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości.

Projekt „I am a little story”  (rok szk. 2016/17) miał na celu promowanie czytelnictwa, poszerzanie wiedzy na temat różnych kultur, a także rozwijanie umiejętności językowych uczniów. Uczniowie Zespołu Szkół w Dobrej współpracowali ze swoimi rówieśnikami z Turcji, Rumunii i Albanii.

W trakcie całorocznej pracy młodzież wykonywała różne zadania, wśród których znalazły się: przygotowanie prezentacji o państwach partnerskich, czytanie opowieści w języku angielskim, przygotowanie plakatu propagującego czytelnictwo oraz praca w mieszanych grupach międzynarodowych w celu napisania wspólnej historii w języku angielskim. Uczniowie uczestniczyli również w wideokonferencji online, podczas której mieli okazję poznać się i porozmawiać o swoich zainteresowaniach oraz o ciekawostkach dotyczących swoich krajów. Cały projekt opierał się na aktywnym udziale i zdobywaniu wiedzy w ciekawy sposób. Stworzona została również strona internetowa projektu (http://iamalittlestory.weebly.com/), na której zostały zamieszczone wszystkie materiały opracowane przez uczniów. Projekt otrzymał Krajową i Europejską Odznakę Jakości oraz zajął III miejsce w konkursie Nasz Projekt 2018 w kategorii wiekowej 11-15 lat. Relacja z Gali rozdania nagród znajduje się na stronie: https://etwinning.pl/gala-rozdania-nagrod-w-konkursach-etwinning-2018/ 

Skip to content