Facebook
Instagram
YouTube

Śródokresowe spotkanie z rodzicami

Śródokresowe spotkanie z rodzicami

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi. Udzielenie wskazówek przez nauczycieli celem poprawy efektów nauczania w tym uczniów zagrożonych. Poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych na I półrocze 2022/2023

Data

gru 08 2022

Czas

08:00 - 18:00
Skip to content