Facebook
Instagram
YouTube

Nagrodzeni w Kategorii „Dla Seniorów”

7 listopada 2023r.w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala wręczenia nagród w II edycji Konkursu „Razem dla Seniorów”. Wyróżniono najciekawsze i najbardziej wartościowe działania na rzecz osób starszych. Akcja odbywała się z inicjatywy małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Agaty Kornhauser–Dudy. Nagrodę otrzymała m.in Szkoła Podstawowa w Dobrej reprezentowana przez Panią Dyrektor Annę Kornasiewicz.

Gala w/w konkursu odbyła się przed Ogólnopolskim Dniem Seniora, przypadającym 14 listopada, który jest bardzo dobrą okazją, aby podkreślić, jakim kapitałem społecznym są seniorzy, a także pokazać coraz większą liczbę inicjatyw, podejmowanych na rzecz starszego pokolenia, ludzi samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnością. Takie działania od wielu lat podejmuje Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrej wraz z Radą Pedagogiczną, uczniami, rodzicami, lokalnymi i samorządowymi przedstawicielami władzy. Przy okazji prezentacji Sanockiego Oddziału Towarzystwa im. św. Brata Alberta, który był nominowany do nagrody w konkursie „Razem dla Seniorów” dostrzeżono wkład pracy Szkoły Podstawowej w Dobrej na rzecz ludzi samotnych, wykluczonych, bezdomnych. Przez ponad dziesięć lat zarówno Szkoła jak i Towarzystwo im. św. Brata Alberta w Sanoku podejmowało wiele wspólnych inicjatyw, które miały na celu kształtowanie ponadczasowych wartości  wśród młodego pokolenia do których należy m.in. wrażliwość na losy drugiego człowieka, empatia, współczucie, ale też umiejętność podejmowania różnorodnych, adekwatnych do sytuacji form pomocy. Wspólne wycieczki, spotkania rodzinne, organizacja przedstawień /np. realizacja spektaklu „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły przedstawianego na deskach SDK w Sanoku oraz auli Uczelni Państwowej im. Jana Grodka/ , lekcje historii, warsztaty „Sercem i pędzlem”, wspólny festiwal kolęd i pastorałek, przedstawienia jasełkowe oraz wiele innych form aktywności dla mieszkańców Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku oraz seniorów na stałe wpisało się w harmonogram pracy szkoły.

Skip to content