Facebook
Instagram
YouTube

Projekt ESA

Od września 2022 r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie ESA- Edukacyjnej Sieci
Antysmogowej. Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego
powietrza dla zdrowia i wpływ codziennych działań na jego jakość. W ramach projektu szkoła
szkoła została wyposażona w miernik badający jakość powietrza. Ale to nie wszystko:
nauczyciele i uczniowie aktywnie uczestniczą w realizowanych działaniach edukacyjno-
informacyjnych. Uczniowie klas VII- VIII uczestniczyli w kursie internetowym „Wstrzymaj
oddech- Smog-Talk”, w ramach którego poszerzyli swoją wiedzę o przyczynach
i konsekwencjach zanieczyszczenia powietrza jakim jest smog. Poznali znaczenie symboli
użytych na mierniku zanieczyszczeń PM2.5 i PM 10. Zapraszamy na fotorelację.

Skip to content