Facebook
Instagram
YouTube

Nasza Szkoła w ESA

Nasza szkoła przystąpiła w bieżącym roku szkolnym do projektu ESA, czyli Edukacyjna Sieć Antysmogowa pod hasłem „Mierzymy się ze smogiem. Dla powietrza, dla przyszłych pokoleń” To projekt edukacyjno- informacyjny na rzecz czystego powietrza, realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK wraz z Polskim Alarmem Smogowym. Przystępując do projektu nasza szkoła otrzymała miernik pyłów zawieszonych, który monitoruje poziom zanieczyszczenia powietrza, podając aktualną wartość stężenia pyłów PM2,5 na zewnątrz szkoły, a wyniki na bieżąco są aktualizowane i wyświetlane na tablicy LED, zawieszonej na ścianie budynku szkoły. Aktualne wyniki można także sprawdzić na stronie esa.nask.pl. 

Jest to informacja ważna nie tylko dla nauczycieli, uczniów i odprowadzających dzieci do szkoły rodziców, ale dla całej społeczności lokalnej- każdy na bieżąco może śledzić wyniki pomiarów obserwować, w jakim stopniu problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy jego najbliższej okolicy. Pozwala to świadomie decydować o podejmowanych aktywnościach w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza, a jeżeli wyniki są alarmujące -w miarę możliwości ograniczyć przebywanie na zewnątrz. W szkołach uczestniczących w projekcie- także w naszej, będą odbywać się w czasie jego trwania, zajęcia, warsztaty, konkursy, akcje informacyjne na temat smogu i jego wpływu na nasze zdrowie.

Skip to content