Facebook
Instagram
YouTube

Informacja dla rodziców w związku z powrotem uczniów do szkoły

INFORMACJE DOTYCZĄCA POWROTU DZIECI
KLAS I-III DO SZKOŁY

 1. Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III rozpoczynają zajęcia stacjonarne.
 2. W związku z pandemią COVID -19, wchodzenie Rodziców na teren szkoły zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
 3. Przyprowadzanie dzieci oddziałów „0” i klas I-III:
 • Rodzice przyprowadzają dzieci do wejścia (szatnia) – zgodnie z planem lekcji.
 • Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni i udają na zajęcia/lekcje.
 1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie przed lekcjami:
 • Uczniowie przychodzą do szkoły najszybciej 5 min przed rozpoczęciem zajęć.
 • Każdy uczeń ma obowiązek noszenia maseczki do momentu wejścia do klasy oraz dezynfekcji rąk lub mycia ciepła wodą z mydłem.
 1. W trakcie lekcji:
 • Po wejściu do klasy, zdezynfekowaniu rąk i zajęciu swojego miejsca pracy, uczeń może zdjąć maseczkę.
 • Uczniowie na lekcji korzystają tylko ze swoich podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych, rękawiczek jednorazowych, chusteczek higienicznych.
 • Podczas odpowiedzi ustnej uczeń nie opuszcza swojego miejsca. Tylko wskazany przez nauczyciela uczeń podchodzi do tablicy,
 1. Po zakończeniu lekcji:

Po zakończonych zajęciach dzieci/uczniowie pod opieką nauczyciela schodzą do szatni,    przebierają się  i opuszczają budynek szkoły. Rodzice  czekają na swoje dzieci przed wejściem do szkoły.

Skip to content